Due to COVID19 there could be shipping delaysDisclaimer

Niets van deze website en onze Instagram “@PillarClothing” mag zonder toestemming van Ceasarss worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Pillar Clothing, dit kan doormiddel van het contactformulier. De auteursrechten van alle op deze website /- instagram weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Pillar Clothing. Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de Pillar Clothing verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij Pillar Clothing ligt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Ceasarss is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken.